MAIA TEXTY

Světlo na Zemi budou přinášet lidé

To, že se nacházíme uprostřed velkých změn, dnes již nepopře asi nikdo.

Ve skutečnosti to všichni cítí uvnitř sebe – dokonce i ti, 

kteří se nezajímají o žádný duchovní rozvoj.

Cítí to a všichni na tyto změny reagují.

Změny přicházejí z hloubi vesmíru a jedno je jisté, 

tyto energie budou vyžadovat změny uvnitř nás.

Změny našeho myšlení a změny postoje vůči sobě samým.

Přichází veliké léčení naší fyzické schránky, našich vzorců myšlení, 

našich možností a voleb a také vyléčení našich předků.

Všechny z nás, co tu jsme v tuto chvíli na této planetě, 

očekává otevření našich ran a bloků, které budou vycházet na „světlo“.

Pokud však bude někdo neustále upnutý na staré vzorce, začne pociťovat to, 

co by se dalo nazvat jako „střet realit“.

Střet tak silný, jako když narazíte do betonové zdi.

Pro mnohé již se probouzející „plamínky Světla“ bude úkolem pochopit, 

že zde nejsou proto, aby zachránili všechny.

Jejich úkolem je být majákem naděje v nastávajících časech, 

které přinášejí mnoho chaosu a nepohodlí.

Protože proces rozpadání se zastaralého systému již započal.

Jakým způsobem bude pokračovat záleží na množství Světla, 

které zde bude ukotveno.

Nepřijde žádné zázračné „vystřelení planety Země“ do jistých výšin 

a temnota se jen tak sama nerozplyne.

Drazí, to SVĚTLO na Zemi budou přinášet LIDÉ.

Tuto větu si pozorně prociťte.

LIDÉ jsou ti, kdo budou ukotvovat Světlo skrze své „životy“.

Světelní Mistři a Světelná rodina nám sice jsou nápomocni, 

ale tuto práci ve fyzickém světě musíme vykonat MY.

ČÍM?

Tím, jak budeme ŽÍT.

Jaký život pro sebe stvoříme – individuálně.

Jakou zářivou bytostí se staneme.

Chce se mi až říci, že je zde potenciál státi se „novým druhem člověka“ s božskými schopnostmi.

A někteří se jimi stanou.

Ti, co budou na této planetě přinášet SVĚTLO a vyšší vibraci, 

budou zářící bytosti, které žádné vnější podmínky a situace neovlivní.

Ve skutečnost přinesou otevření se svému „božství“, 

jehož potenciál nosí každý člověk v sobě.

K jeho aktivaci je zapotřebí „zvládnout sám sebe“ a vědět „kdo jste“.

Kolik z vás dokáže zvládnout svá těla a užívat je dle své vůle?

Nebo vám snad nikdo neřekl, že je to možné?

Zemi čeká velký otřes.

Lidstvo bude muset zpracovávat informace, 

které se vymykají současnému paradigmatu.

Na nervovou soustavu bude doléhat množství údajů.

V těchto časech přichází z vesmíru mnoho pomoci, především na úrovni Světla.

K tomu, aby pomoc dorazila je zapotřebí přijímač.

A tím jsme my.

Musíme přepnout na jinou frekvenci.

Nejdříve tím, že uzdravíme sami sebe, 

uvědomíme si, kdo skutečně jsme,

upneme pozornost na Přítomnost uvnitř sebe,

odkud pramení veškerá naše Svoboda, naše Moc, 

veškerá hojnost a skutečný Život.

Tímto Světlem pak necháme naplnit náš svět,

kterého se nedotknout žádné vnější podmínky.

Tímto stavem existence se stáváme inspirací

a udržujeme dostupnou vibraci pro ostatní.

Toto je služba Světlu

a je-li to náš úkol, sami to již dlouho cítíme.

V plnosti Přítomnosti nacházíme Dokonalost všeho,

po čem naše srdce touží.

A jsme tím, kým jsme.

Text + fota: Maia Špačková