MAIA TEXTY

SEBELÁSKA – TAJEMSTVÍ MISTRŮ

Na duchovní cestě většiny lidí hraje hlavní roli poznání, pocházející z různých knih, různých technik a kurzů.

Jedno mají všechny tyto kroky společné…každý z nás hledá ten ideální stav, kdy se cítí neustále šťastný a vyrovnaný.

A tak stále hledáme a zkoušíme různé metody, které nás k tomuto stavu přiblíží.

Skutečný a pravdivý stav věci je ale takový, že tuto schopnost máme od narození v sobě,

Že jsme každý den připraveni k tomu, ji uchopit a okamžitě tento stav blaženosti ve svém životě a světě nastolit.

Neustále se s touto schopností inkarnujeme, ale doopravdy ji většina lidí nikdy nevyužije v jejím plném potenciálu.

Kdyby se tak totiž stalo, inkarnační koloběh by pro ně skončil.

Použití této schopnosti by ukončilo veškerou sebedestrukci, kterou drtivá většina jedinců prochází, když nechá zchátrat své fyzické tělo, aby se opět vrátila do inkarnačního kolotoče, ve kterém se také většina úplně ztratí.

Pokud zažíváte stárnutí a fyzickou smrt, doopravdy nevyužíváte svůj potenciál a tuto schopnost, kterou máte.

Co je onou schopností, jež poskytuje to, co všichni hledají?

Touto schopností, která mění světy a vtahuje vás do záření Boha ve vás, který je JÁ JSEM, je skutečná, hluboká SEBELÁSKA.

SEBELÁSKA je tajemstvím každého Mistra.

SEBELÁSKA je nejhlubší Láskou ke Stvořiteli (Bohu).

SEBELÁSKA je Síla, která probouzí váš opravdový potenciál toho, kdo doopravdy jste a obsahuje všechna ezoterická učení najednou.

SEBELÁSKA vás sjednocuje se vším v rámci celé existence.

SEBELÁSKA je bez konceptu duality – dobra a zla.

SEBELÁSKA je tou nejsilnější magií, která vás vede domů, skrze věčný život.

Zní to velmi jednoduše, proč ji ale plně k sobě neprojevujeme?

K tomu, aby se člověk dokázal otevřít skutečné SEBELÁSCE, musí překročit všechny koncepty víry a přesvědčení, včetně těch ezoterických.

I v této oblasti je tolik triků, které vás ponechávají uzavřené vůči SEBELÁSCE. Jakmile jednou začnete cítit a tím vidět „Pravdu“, budete opravdu překvapeni, kolik starých myšlenkových vzorců vás v této ezo oblasti vítá.

Kdybychom chtěli spatřit skutečnou SEBELÁSKU,

Museli bychom se podívat do tváří Mistrů, kteří Nanebevzestoupili.

Uviděli bychom obrovský klid, harmonii, krásu, zářící Život.

Lze stavu, kterého dosáhli Mistři, dojít pomocí intelektuálních znalostí?

Když si vzpomenete na útržky z jejich životů, všude kam vstoupili, je doprovázelo slunce, flóra se zelenala a kvetla, zvířata se k nim chovala jinak, protože věděla, kdo jsou, 

upoutávali pozornost a lidé jim rádi naslouchali.

Co to způsobovalo?

Skutečná, hluboká SEBELÁSKA.

Oni byli zamilovaní do Stvořitele (Boha) ve svém nitru.

A to je tajemství „Mistrovství“.

Jak se říká, a dokonce to i platí, nejjednodušší věci jsou ty nejgeniálnější.

A na první pohled to jednoduše i vypadá.

Tak zákonitě vyvstává otázka: „Proč ji nepoužíváme?“

Společenské konvence?

Spojení SEBELÁSKY se slovem „narcizmus“ či „sobectví“?

Je směšné a nepatřičné „milovat sám sebe“?

Je těžké milovat „hříšnou bytost“, ať už páchala hřích v tomto, nebo minulém životě?

Nemůžete se zamilovat do sebe, protože jste přijali názor, že jste omezení, neschopní a jste jen obyčejní?

Nejste schopni se celým srdcem zamilovat do někoho, kdo stále dělá nějaké chyby a zaslouží si za to trest?

Nelze milovat lidskou bytost, které škodí planetě Zemi?

Stojí vůbec lidská bytost za opravdovou SEBELÁSKU?

Možná vám tyto důvody budou něco připomínat, možná máte své originální.

Jedno si ale pamatujte,

Všichni Mistři byli a jsou lidské bytosti.

Se vším, co si neseme i my.

To z jiného pohledu znamená, že jsme všichni schopni toho, co Mistři svým životem manifestovali.

Pravda se nedá celá pochopit tím, že se napíše nebo říká, ale tím, že se žije.

A tak je na čase přistoupit k zrcadlu.

Podívat se sám sobě zhluboka do očí.

Vnímejte krásu Boha v sobě.

Začněte milovat sami sebe.

Máte odvahu být opravdu hluboce milováni?

Máte odvahu otevřít své srdce a procítit tuto SEBELÁSKU?

Nebo máte strach, že to bude bolet?

Tento proces je ve skutečnosti něco úplně jiného, než v čem jsme vyrůstali.

Ale když si zkusíte vzpomenout, vybaví se vám okamžiky z raného dětství, 

kdy jste o sobě vůbec nepochybovali, kdy jste nevěděli, že děláte chyby, 

kdy jste byli plni radosti ze života 

a nevnímali jste žádné hranice (ani hranice svého možného věku).

Byl to však jen krátký okamžik, protože okolí, rodina, školka a škola 

nás velmi rychle naučila žít v pochybnostech, strachu a omezení.

To malé dítě však nosíte neustále v sobě.

Co mu dnes řeknete?

A co mu vlastně říkáte každý den?

„Jsi neschopný, tohle nemůžeš dělat, stav na Zemi se změní pomalu, ale ty s tím nic nezmůžeš a ani se toho nedožiješ, nezasloužíš si to a ono, děláš chyby, neumíš toto…“

Nebo mu stále říkáte:

„Jsi božská energie, která dokáže vše, co si pro sebe přeje, jsi tak nádherné, vše, čeho se dotkneš se ti daří zlehka, s touto energií Stvořitele dokážeš úplně vše…“

Jak by na druhý způsob zareagovalo malé dítě?

Prostě by šlo svou cestou, bez pochybností a posouvalo by se na novou úroveň každý den.

Tedy,

vše co potřebujete, máte vždy při sobě.

Vaše okolí a váš život je pouze odrazem toho, zda své schopnosti využíváte.

Realita totiž vždy odráží váš vnitřní svět.

Text + fota: Maia Špačková

2 komentářů

  • Avatar photo

    Ludmila Novotná

    To mě to chytlo za srdce! Ano, je to tak! Cítím to!
    A ty fotografie k tomu zpívají píseň o kráse, hojnosti a dokonalosti!
    Ludmila