Já Jsem

ASISTENCE LIDSTVU

Také jsem stál v omezeném fyzickém těle. 

Dokážete si na jednu minutu představit, 

co by to znamenalo být zcela Svobodní 

v Těle Světelné Látky, 

které byste mohli vzít kamkoli do Vesmíru, 

kam jste se kdy chtěli dostat 

– že byste mohli jít 

a z první ruky získat informace, 

týkající se vší Moci Aktivity Života? 

Takové je Mé privilegium 

– tedy Má Schopnost poskytnout lidstvu asistenci, 

jako jsem to udělal Washingtonovi, Lincolnovi, 

a všem, 

když to bylo potřebné pro ochranu Ameriky.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková