MAIA TEXTY

ROZHODNUTÍ BÝT VESELÝ BEZ OHLEDU NA SITUACI

Jak se zachovat v nepříjemné či těžké situaci?

Když se v tu chvíli propadnete do nesouladných emocí, pomůže to? 

Pomohlo to vůbec někdy? 

Vyřešilo to situaci, nebo to navíc rozjelo hybnost dalších nepříjemností?

Nepřišlo řešení až ve chvíli, kdy jste se zklidnili,

dokázali pozornost přesměrovat na lépe se pociťované myšlenky? 

Pro tuto chvíli uvažování se hodí jeden velmi výstižný příběh, 

který názorně ukazuje, 

že ať už se dostanete do jakékoliv situace, 

kterou si pro sebe stvoříte, 

vždy je tu možnost, 

stvořit pro sebe vzápětí něco mnohem lepšího, 

než jste si pro sebe představovali.

Jedinou podmínkou je … nenechat se vláčet nekontrolovanými emocemi,

zachovat klid – netečnost, pak z tohoto místa najít sílu zůstat v dobrém pocitu

a očekávání,

že vše pracuje pro vaše nejvyšší dobro.

Pokud si vezmete sílu v jakékoliv situaci udržet své pozitivní emoce třeba tím, 

že se zaměříte na něco dobře pociťovaného, 

nebo ve svých myšlenkách udržíte představy, 

které vám tyto příjemné pocity vytvoří, 

otevřete dveře do reality, 

která vám přinese řešení, 

jež mohou být mnohonásobně lepší, než je vaše představa.

Ukázka je z knihy KABALA PENĚZ: Rabi Nilton Bonder

„V jistém městě žil chudý muž, který se živil kopáním hlíny, kterou prodával. 

Jednoho dne při kopání našel drahý kámen. 

Pokusil se dát si ho ocenit, ale zjistil, že nikdo v celém městě nemá dost peněz, 

aby jej mohl koupit, tak vysoká jeho cena byla.

Musel tedy odjet do Londýna, aby ho dal ocenit na příslušném trhu.

Protože byl velmi chudý, musel onen muž prodat všechno, co měl, 

a s výtěžkem se vydal do přístavu. 

Když tam dojel, zjistil, že nebude mít dost peněz, 

aby si mohl zaplatit jízdenku do Anglie.

Vyhledal tedy kapitána lodi a ukázal mu svůj drahokam. 

Kapitán byl velmi zaujat a nechal ho nastoupit na loď, 

neboť se domníval, že majitel takové drahocennosti musí být velmi bohatý 

a vážený muž. 

Kapitán mu dal na své lodi kabinu první třídy se všemi výhodami, 

obvykle vyhrazenými bohatým. 

Muž, spokojený se svým ubytováním, 

se kochal svým drahokamem především během jídla, 

protože mu dobře trávilo, když mohl jíst v dobré náladě a být veselý.

Jednoho dne však usnul a kámen nechal ležet na stole. 

Jeden ze sluhů vešel dovnitř, aby uklidil ze stolu, 

a aniž by si drahokamu všiml, vyklepal ubrus z okna do moře.

Když se muž vzbudil a zjistil, co se stalo, byl tak zoufalý,

 že skoro ztratil hlavu. 

Co mu teď kapitán udělá, když nemůže zaplatit za cestu a ubytování? 

Určitě ho zabije. 

Nakonec se rozhodl zůstat veselý, jako by se nic nestalo.

V poslední době si kapitán zvykl trávit každý den pár hodin s tímto mužem 

a jednoho dne mu řekl:

„Vím, že jste inteligentní a čestný člověk. Chtěl bych koupit nějaké obilí, 

abych ho mohl prodat v Londýně, ale bojím se, že mě obviní, 

že jsem vzal peníze z královských pokladů. 

Dovolte mi koupit to obilí vaším jménem a já vám to vynahradím.“

Muž souhlasil.

Jakmile přijeli do Londýna, kapitán náhle zemřel 

a všechno jeho obilí připadlo muži. 

Obilí mělo mnohem větší cenu než drahokam.

Na závěr Rabi Nachman říkával: 

„Onen drahokam neměl být jeho a důkazem tohoto tvrzení je fakt, 

že mu nezůstal. Obilí mu bylo souzeno a důkazem je, že se jeho stalo. 

Důvodem jeho úspěchu bylo, že věděl, jak ovládnout svůj neúspěch.“

Jak tento muž transformoval svůj momentální neúspěch?

Přitáhl si ještě větší bohatství skrze rozhodnutí, 

ovládnout své pocity a zůstat v souladu s tím, že je stále bohatý.

Nepropadl svému zoufalství na dlouho a neutápěl se v něm celé dny, 

jak to často mnozí dělají.

Podle Zákona přitažlivosti „přitáhl další pravděpodobnost“, 

která odpovídala vibracím jeho vnitřního naladění,

kdy se „rozhodl zůstat veselý a setrvat v pocitu hojnosti“.

Pokud ve svém životě něco získáte a vzápětí si stvoříte situaci, 

že o to přijdete, uvědomte si, kterým emocím dáte přednost.

Obě naladění – ať už to pozitivní, nebo negativní,

vás stojí stejné úsilí.

Proč se nerozhodnout udržet si „netečnost“ 

a pak krůček po krůčku z tohoto místa klidu 

ladit lépe pociťované myšlenky 

o své schopnosti a hojnosti?

Co když hned za dveřmi čeká pravděpodobnost, 

která má pro vás něco ještě lepšího,

než je vaše nejmilejší představa?

Text + fota: Maia Špačková