Já Jsem

DOSADIT NA TRŮN SVÉ VLASTNÍ BOŽSTVÍ

Nejdůležitější a největší věc, 

kterou každý člověk potřebuje udělat, 

a zvláště studenti, kteří jsou upřímní, 

je vědomě dosadit na trůn své vlastní Božství v Jeho Chrámu,

předat mu všechnu Moc, 

veškerou oddanost, 

chválit a uznávat To, 

aby vnější pozornost mohla být pevně ukotvená 

jednou provždy tam, 

kam náleží. 

Pak to vnější, 

které bylo uchvatitelem, 

bude zataženo do Ohromné Řeky Světla, 

až existence vnějšího bude úplně zapomenuta.

Saint Germain, překlad + foto. Maia Špačková