Já Jsem

ŽEHNÁNÍ – Nechť je projeven ničivý záměr lidstva…

Skrze Mocnou Přítomnost a Moc, 

kterou „JÁ JSEM“, 

Já opravňuji Tě k tomu, 

abys vstoupila do srdcí lidstva, 

zakotvila tam 

a naplnila jejich mysl, těla 

a domovy Tvým Velkým Štěstím. 

Otevři dveře jejich vědomí, 

aby Mocná Síla, která „JÁ JSEM“, 

mohla vyjít do plné Dokonalosti.

Ó Mocná Přítomnosti!

Drž Děti Světla, Božské Osobnosti, 

drž je blízko ve Tvém Objetí 

a nech Svou kvalitu plynout ve Svém rozkazu 

a naplň je Svým Velkým Mírem.

Ó Mocná Přítomnosti Spravedlnosti!

Vstup a vládni na všech oficiálních místech. 

Nechť je zjeven ničivý záměr lidstva, 

aby mohl být vyhnán a spotřebován. 

Nechť plnost a Moc 

Tvého zářícího Světla

obejme všechny 

a Tvé Slavné 

Transcendentní Světlo

zaplní veškerý prostor.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Část tohoto žehnání by se mohla hodit k tomu,
  aby se více rozvinula Síla,
  která na „oficiální místa “ (úřady, vlády, parlamenty, senáty a pod.)
  vnesla pocit pro Pravdu a Spravedlnost,
  což by spustilo ještě silnější proud odhalení,
  či okatých chyb,
  které také generují odhalení. 😉

  Mohlo by to mít Sílu,
  pokud by tato slova pár jedinců v této zemi
  každý den párkrát pronesla – je to velký soulad se Zdrojem (Přítomností)
  a každý takový jedinec svým souladem
  převažuje statisíce či milióny nesouladných lidí
  a tudíž pomáhá rozjet HYBNOST
  v dobrém směru. 🥰