Já Jsem

ČLOVĚK MUSÍ BÝT SVOBODNÝ!

Pojďme se na okamžik vrátit, 

pokud chcete, 

na úsečku vaší představivosti 

– která je mimochodem jednou z Nejmocnějších Sil v člověku, 

protože jen díky představivosti, 

síle vizualizace a kvalifikace, 

máte Moc tvořit – a je  to stejná Moc, 

se kterou Bůh, Nekonečná Mysl, vytvořil všechny věci; 

a teď, 

když se vrátíme zpět, skrze fantazii, 

až k počátku člověka na této planetě, 

podívejme se na něj 

ve vší jeho nedotčené slávě a světle!

Hle, nezávislá bytost. 

Je svobodná, čistá a nekontaminovaná, 

bytost svobodné vůle, 

zkrátka Bůh. 

Ó, kdybyste si vzpomněli jen na slávu, 

kterou měli všichni v Bohu před tímto světem 

ale chopte se své odvahy, 

 a říkám vám, 

že všichni jednou znovu získáte svou nadpřirozenou slávu 

a povstanete mezi svými bratry,

jako Vzestoupená Hvězda Světla, 

jako Mistři svých osudů, 

kteří již nejsou předmětem příčiny a následku, 

ale jsou samostatné Svobodné bytosti. 

A to přijde, 

neboť je to Boží příkaz: 

Člověk musí být Svobodný! 

Ale jak, drazí, získáte Svobodu? 

Není to tak snadné, 

jak by to někteří rádi měli, 

ale není to tak těžké.

Opravdu, 

stejně jako mnoho jiných věcí, 

je to otázka upřímnosti. 

Pro toho, kdo je upřímný, 

je všechno možné. 

Upřímnost je klíčem ke všemu. 

Kdo je upřímný, 

jsou mu otevřené všechny dveře, 

bez ohledu na to, 

jak zdánlivé jsou nevýhody současného stavu, 

bez ohledu na to, 

jak pozdě začal na cestě k dosažení své Svobody.

St.Germain, překlad + foto. Maia Špačková