Já Jsem

POCHOPENÍ MOCI „POZORNOSTI“

Když student jednou pochopí, 

že vše, s čím se spojí svou pozorností, 

se stane součástí dle stupně intenzity, 

se kterou je na to jeho pozornost fixována, 

uvidí, 

jak je důležité udržovat ji mimo zdánlivé destruktivní úhly lidské zkušenosti, 

bez ohledu na to, jaké jsou.

Diskutovat o domnělé neschopnosti, 

nedostatcích nebo chybách vašich přátel a spolupracovníků, 

staví na tom prvku, 

na kterém vaše diskuse spočívá ve vašem vlastním vědomí, 

a také přispívá ke vzhledu, 

který se zdá být u druhého jedince.

I přes to, že na světě existují černí kouzelníci,

jisté Boží děti, 

které diskreditují a kontaminují Čistou Elektronovou Energii „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

to není důvodem, 

proč bychom měli nechat naši pozornost spočívat na této skutečnosti 

jen proto, 

že jsme si toho vědomi. 

Naším úkolem je udržet pozornost bez odpočinku 

v rámci našeho vlastního sebeovládání, 

což ji nutí vědomou akcí spočívat na tom, 

co si vybereme.

Málokdo chápe, 

že když je jejich pozornost přivolána k nějaké destruktivní věci, 

jak moc a jak často dovolí, 

aby se jeho pozornost k tomu zpět vracela, 

nebo pokud se jim nějakým způsobem něco nelíbilo, 

jak moc a jak často se pozorností k té události vrací,

že má plnou moc ovládat svou pozornost 

a nechat ji poslouchat jeho příkaz.

Málokdo, dokonce i mezi studenty, co to berou vážně,

přesto rozumí, 

jakou Mocnou Silou se jejich schopnost pozornosti stává 

pod jejich plně kontrolovaným používáním.

Přeji si tolik zapůsobit na studenty, 

aby pochopili,

jak pošetilé je být ovlivňován, nespokojen, 

nebo narušen imaginárními nevědomými činnostmi vnějšího já.

Když jednou vědí: 

„JÁ JSEM Jedinou Všemocnou Ovládající Přítomností 

v mé mysli, 

mém těle a mém světě!“

nemohou být ovlivněni, 

ani narušeni žádným z jejich spolků ve vnějším světě. 

Musí tedy vědět, 

že jsou zcela imunní vůči zranění,

nebo narušení vnější myslí jiných jedinců, 

bez ohledu na to, o co se snaží.

S tímto porozuměním, 

nebo ochotnou pozorností k této Velké Pravdě 

brzy najdou Mír, Štěstí a Ovládnutí, 

které by v nich fungovalo do takové míry, 

že žádný vnější stav, 

nespokojený komentář, 

nebo narušení jejich společníků nemůže v žádném případě rušit je, jejich svět, 

nebo jejich záležitosti. 

Jakmile si jedinec uvědomí, 

že má skutečně kontrolu nad svým vlastním Tvůrčím myšlením, silou a pocitem, 

pak pozitivně ví, 

že to může promítnout do svého viditelného použití, 

nebo do svého použití zvenčí, 

kde je již vytvořeno, cokoli, 

na čem pevně drží svou kreativní myšlenku a cit.

Saint Germain, foto + překlad: Maia Špačková