Já Jsem

ZMĚNA ZEMĚ – KRISTOVA AKTIVITA

Jak bude uvolňována Kristova Síla, 

bude samotná Země mnohem méně hustá. 

Atmosféra Země se stane více rovnovážnou mezi chladem a horkem 

– neboli subtropickou – 

a vlhkost bude rovnoměrně distribuována. 

V nové Kristově aktivitě, která přichází, 

jsou dány určité výjimky; 

ale do jaké míry, ještě nebylo ukázáno. 

Existují časy a body činnosti, 

kde výjimky již uděleny byly 

a posunuly civilizaci o stovky let dopředu. 

Používejte různá potvrzení:

„JÁ JSEM dítě Boha a mohu dělat vše, 

co ode mne Bůh chce, 

a dělám to hned.“ 

„Dnes já odívám každý atom mého světa 

nekonečnou Láskou a Moudrostí.“ 

„Tento domov je Srdcem Aktivity Božské Lásky.“

„Mé tělo je Srdcem Aktivity Božské Lásky.“

„Má mysl je Srdcem Aktivity Božské Lásky.“

„Mé slovo je Srdcem Aktivity Božské Lásky.“ 

„JÁ JSEM Božský plán Světla 

v Dokonalé fyzické Aktivitě 

teď a navždy!“ 

Buďte tak plni víry, 

jak jen můžete, 

v uzdravení fyzických útrap, 

ale udržte váš vnitřní zrak na uzdravení ran z nenávisti. 

Bůh ve vás je naživu. 

Nedovolte, 

aby byl umlčen myšlenkami 

– formami vašich smyslových vjemů,

nebo strachů. 

Vždy pamatujte, 

že Bůh a Jeho projevení jsou Jedním. 

Vše roste používáním! 

Všechny věci se pohybují v cyklech. 

Když udeří Vesmírná hodina, 

může být použita celá kombinovaná Síla Vzestoupených Hostitelů k dokončení určitého cíle.

Existuje mnoho věcí, 

ve kterých mezi těmito obdobími Oni nemusí zasahovat; 

jinak by lidstvo nebylo tam, 

kde je dnes. 

Když se na nás jednotlivci obrátí, 

můžeme poskytnout pomoc bez omezení, 

podle jejich připravenosti žádat; 

ale v Kosmické Cyklické Akci nesmíme zasahovat.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková