Já Jsem

SVĚTLO ROZPOUŠTÍ LIDSKÉ VLASTNOSTI A NESOULAD

Říkám vám, že energie, substance a inteligence, 

které vycházejí z „Přítomnosti“ jsou Světlo! 

Proto je to stejné, 

jako když rozsvítíte světlo v místnosti 

— Světlo rozpouští lidské vlastnosti a nesoulad. 

Kdyby Studenti, 

kteří mají ve svých domovech neharmonii, 

Bože, kdyby si to jen uvědomili, 

mohli by zastavit všechny hádky 

a byli by schopni uvolnit takový mír 

a sílu v domově, 

že by se všichni harmonizovali. 

Říkám vám dnes večer, 

když si ceníte svého budoucího pokroku, 

nedovolte, 

aby do vašich pocitů vstoupila jediná myšlenka na kritiku, 

soud nebo odsouzení. 

Nyní vám říkám, vedete si úžasně dobře; 

ale stále je nějaká šance na zlepšení. 

Je to životně důležité, milovaní! 

Musíte si uvědomit, 

že jste Srdcem tohoto Velkého Světla, 

které má zachránit Ameriku a svět. 

Pokud se nemůžete zharmonizovat 

a udržet si to, 

jak očekáváte, 

že to udělá zbytek světa?

Říkám vám se vší láskou v srdci 

– a blahopřeji vám k vítězství, 

které jste dosud získali; 

pokračujte v tom absolutně, 

dokud nebude plná Velící Síla „Přítomnosti“ 

působit skrze vaši mysl a tělo. 

Ale prosím, věnujte poslušnost věcem, 

o které vás žádám, pokud chcete, 

abych vám poskytl pomoc. 

Člověk to nemůže vědět – nikdy neví, 

co je nejlepší. 

Stává se netrpělivým a vrhne se do toho, 

aby lidsky udělal věc, 

kterou by Síly „Přítomnosti“ udělaly mnohem lépe. 

Takže toto je potřeba: 

všichni se musíte hlídat; 

a jak všichni víte, 

není zde žádné zklamání. 

Není možné selhat v hlídání sebe a svého světa 

až do vašeho Vzestupu. 

Co nabírá na síle? 

Vaše upřímná aplikace!

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková