MAIA TEXTY

STRACH Z ILUZE SMRTI

Ve velmi ranném dětství jsme strach ze smrti neměli v takové míře ukotvený, jako dospělí, jelikož v našem vnímání „smrt“ neexistovala v tak mocné vibrační aktivitě. Jako malinké děti máme ještě velmi citlivé vnímání svého Zdroje a s tím spojenou jistotu, která vychází z čisté „Pravdy“.

Ve chvíli, kdy nám bylo poprvé vysvětleno, co znamená fyzická smrt, byli jsme překvapeni a mnozí z nás potřebovali čas na to, aby porozuměli tomu, co dospělí říkají.

A tak jsme započali přijímání jednoho z nejhlubších programů lidstva.

I když se okolí snažilo, jak mohlo a my jsem obdrželi přesvědčení o „nevyhnutelnosti fyzické smrti“, které mnozí předávají dál z pokolení na pokolení, v každém z nás zůstala jiskřička této Pravdy, kterou nelze nikdy vymazat, jelikož naše spojení se Stvořitelem pomocí dechu a informace našeho Vyššího Já nelze definitivně odříznout.

A tak, i když lidé neoblomně a rozumově věří v nutnost fyzicky zchátrat a zemřít, v každém z nich neustále jiskří touha po věčném mládí a věčném životě.

Myslíte si, že je to náhoda, či pouze výplod dnešní civilizace?

Proč se tak napříč věků hledal tajemný „kámen mudrců“, který měl zajistit stálé mládí a věčný život?

Proč na to lidé stále myslí, i když je jim po staletí prostírána víra ve fyzickou smrt s nejrůznějším přídavkem koření?

Proč touží po věčnosti a proč mají pocit, že rychle stárnou?

Proč si z celého srdce ve skutečnosti všichni přejí dlouhý život a věčné mládí?

Tato touha pramení z podstaty naší duše, která nemůže být odříznuta od této čisté Pravdy, jež ukazuje cestu ke skutečnému Světlu – domovu každého z nás.

Duše ví, co je naší pravou podstatou.

Bohužel je její komunikace přehlušena naučenými vzorci myšlení a rozumovou částí, která je od mala programována.

A tak lidé kráčí opačným směrem a snaží se tento proces oddálit pomocí plastických chirurgů, hormonů a žárlivostí na mládí.

V poslední době se velmi podporuje myšlenka, že je naše duše nesmrtelná.

Je to malý krůček k této čisté Pravdě.

A lidé tuto informaci začínají přijímat za svou.

Je tedy nepopiratelné, že naše nefyzická část nikdy nezemře a nezmizí.

Položím vám však otázku:

„Když si řeknete, že vaše duše nezemře a zaposloucháte se hluboko do svého srdce, 

přináší vám tato informace skutečnou úlevu a radost?“

„Vytratí se z vás veškeré obavy z fyzické smrti?“

Někteří duchovní učitelé vám tvrdí, že by to tak mělo být.

„Je to ale skutečně pravda?“

„Můžete ztratit veškerou obavu či strach ze smrti, když máte smrt stále ve svém systému víry?“

„Můžete se oprostit zcela ze strachu z fyzické smrti, když s fyzickou smrtí pro sebe počítáte jako s jasnou volbou do budoucna?“

Zkuste se někdy v klidu skutečně zaposlouchat do svého srdce.

Co vám přinese větší radost a klid v nitru vaší bytosti?

Když si řeknete, že jste fyzicky věčná bytost, nebo když si řeknete, že musíte zemřít?

Je dobré si uvědomit, že velká většina lidí natolik uvěřila v neodvratitelnost fyzické smrti, že svému srdci nikdy takovéto otázky nepoložila.

Za celý svůj život si nenacítili, jak reaguje na možnost „fyzické věčnosti v mládí“ a na možnost“ stárnutí a fyzické smrti“.

A přitom, dnes nám i věda začíná po krůčcích potvrzovat, že v těle neexistuje systém, který by jasně podal důkaz toho, že fyzická smrt je předem daná a neodvratitelná.

Není to samo o sobě už divné, že nám někdo tvrdí, že se máme dožívat pouze toho a toho věku, a přitom v těle na tento stav není jediný, pevně daný mechanismus, který by věk předurčoval?

Jedna z posledních vědeckých studií nastínila také fakt, že lidský mozek je se svým způsobem regenerace nastaven na „věčnost“.

Není náhoda, že zrovna mozek, protože on je jedním z nejúžasnějších a nejmocnějších nástrojů ve Vesmíru.

I přes to, že v tuto chvíli používáme pouze část a jeho skutečné schopnosti jsou mnohým lidem prozatím utajeny.

Dnes je módní říkat, že máte odstavit rozum a někteří to považují za nepoužívání mozku, ale rozumem se myslí naučené vzorce myšlení, které překrucují skutečnou realitu a berou vám možnost výběru.

Nastavují vám způsob, jakým máte myslet, čemu věřit a podle toho tvořit podobnou realitu s ostatními.

A tak většina myslí podle předlohy.

Od mala se naučí, jak vypadá stárnoucí tělo, jakými nemocemi se běžně s přibývajícím věkem prochází a jak je to pro každého nevyhnutelné.

Stejně tak se z osnov dozvědí, v kolika letech se běžně umírá a jaký věk je považován za „dlouhověkost“.

Zároveň je jim vysvětleno, že dlouhověkost 100 a více let (ale pozor – jen pár let na víc!) není vlastní každému a je spíše výjimečná.

To proto, aby si ji náhodou nepřivlastnilo mnoho z nás.

A tak lidé po úspěšném absolvování škol s jasnými instrukcemi, jak má jejich život vypadat, vplují do světa médií a státní sociální sítě a při každé příležitosti je jim připomínáno, jak se krátí jejich věk, jak přibývají vrásky a kila navíc, jak brzy přicházejí o možnost mít potomky, jaké nemoci jsou s tímto procesem spojené a jak je nutné myslet na stáří a zabezpečit se, protože to už jim ťuká na dveře se starostmi o jejich živobytí.

S tím vším je nutné se dozvědět, která nebezpečí číhají za rohem a jaké nehody se dějí zdravým lidem, kteří jsou při nehodách náhodně v tom místě v nesprávný čas.

Když se nad to vše povznesete, zjistíte, že vše je pouze výsledkem víry.

Lidé věří, i když se opírají o tzv. fakta, která vyplývají pouze z potvrzení, že víra někoho tvoří existující věci.

A tak fakta jsou cizí víra, která potvrzuje, že věříte správným směrem.

Fyzická smrt je pouze produktem vašeho myšlení, na které reaguje vaše tělo.

S tím, že máte fyzickou smrt začleněnou do vašeho systému víry, neustále se pohybujete v prostoru její stálé aktivace.

I v tomto případě pracuje Zákon Přitažlivosti.

Včetně neustálého si připomínání chronologického věku, na což se podvědomě napojí naučené vzorce toho, jak máte v tom, či onom věku vypadat.

Uvědomění si věčné duše je pouze jedna část rovnice.

To vás ale zcela strachu ze smrti nezbaví, protože stále se smrtí počítáte.

Když začnete používat Zákon Přitažlivosti ve smyslu být finančně zabezpečený 

a přesto v něm budete stále počítat s možností, že budete kdykoliv bez peněz, 

chudí a že vás to může potkat nečekaně bez možnosti to ovlivnit, 

jakého výsledku asi dosáhnete? 

Vždy posilujete to, na co myslíte a s čím ve svém životním příběhu počítáte.

Proto je dobré přehodnotit co znamená „smrt“.

Co je a jaká síla ji způsobuje.

Ve skutečnosti je pouze produktem vaší víry a účinku Zákona Přitažlivosti.

A ve spojení se stárnutím je pouhou „iluzí vašeho mozku“.

Takto pouhým přesvědčením, že musíte zestárnout a zemřít, 

omezíte funkce důležitých žláz epifýzy a hypofýzy.

A buňky vašeho těla pozorně naslouchají všem vašim myšlenkám a musí plnit vaše přání.

Tak to je zařízené v rámci vesmíru „svobodné volby“.

Iluzorní čas má na lidi velký vliv, ale jen do té míry, dokud ho sami, silou svých myšlenek, nezmění.

A mohou to udělat pouze individuálně.

V ničem neexistuje způsob, jak ke skutečné změně dojít vnějším ovlivňováním.

Mnoho lidí se dnes cítí omezeno, ale pouta si ve skutečnosti nasazují sami.

Věří vnějším vzorcům a potlačují svůj vnitřní hlas.

V myšlenkách žijí minulostí a budoucností 

a tím k sobě přivolávají strach z toho, co by, kdyby.

K dispozici jsou dvě cesty a záleží na každém, jakou si zvolí.

Ale pouze jedna cesta vede ke skutečné svobodě.

Když se přestanete nechat obelhávat a ovlivňovat 

a zaposloucháte se do svého srdce, 

budete vše vědět.

Text + fota: Maia Špačková