Já Jsem

TAM, KDE SE PROJEVUJE SVĚTLO, TEMNOTA MIZÍ

Při neúspěších a ztrátách, které sužovaly lidstvo, 

by taková záležitost nebyla možná, 

kdyby jejich pozornost byla pevně držena na „Přítomnosti“. 

Pamatujte si, že každý den musíte mít jistou, 

neporazitelnou ochranu své „Přítomnosti“ vás i vašich záležitostí. 

Nenechte si to utéct.

Pokud ve vašem Proudu života v nějakém předchozím provedení bylo něco 

– řekneme to jen pro vyjádření – „destruktivní“,

pokud tedy nepoužíváte Fialový Konzumující Plamen, 

některé z těchto věcí naleznou výraz ve vašem vnějším životě, 

a to není nutné.

Nejste vydáni na milost a nemilost ničemu, 

dokonce ani lidskému stvoření. 

Jste Vítězství života a pamatujte na to!

Na světě není nic, 

co by vás mohlo vyděsit, 

nebo vám v budoucnu způsobit selhání, 

byť jen na okamžik. 

Jste pány svého světa, 

pokud zavoláte Sílu své „Přítomnosti“ do akce 

a budete harmoničtí. 

Pamatujte, nemáte žádnou šanci, 

pokud neudržíte své pocity harmonické; 

i když ve vnějším světě neexistuje žádná provokace, 

která by vás rušila. 

Když znáte Sílu této „Přítomnosti“, 

budete se moci ovládat a udržovat se harmoničtí. 

Proto ji stále volejte 

a včleňujte ji s jistotou do svého podnikání, 

do vašeho domova a do vaší činnosti. 

Je to velící Přítomnost! 

Nic před ní nemůže stát,

protože tam, 

kde se projevuje Světlo, 

temnota mizí.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková