MAIA TEXTY

MLÁDÍ JE VÝSLEDKEM POUZE MYŠLENEK 

Nejdůležitější roli ve vašem životě hrají „přesvědčení“. 

Jsou to neustále opakované myšlenky, kterým nakonec věříte.

A podle této víry se tvoří nejenom váš svět, ale i vaše fyzické tělo.

Skrze svou víru přitahujete příležitosti, které prožijete,

hojnost, kterou si dovolíte

A i to, co se bude dít s vaším fyzickým věkem a jakou podobu budete vyjadřovat navenek.

Zda budete přitahovat další a další myšlenky odpovídající vibraci víry ve stálé mládí

a svou krásu, 

nebo zda myšlenky, které budete neustále přitahovat budou odpovídat 

vibraci víry v nutnost stárnutí a chřadnutí.

To, jak vypadá a bude vypadat vaše fyzické tělo v průběhu chronologického času, odpovídá pouze tomu, čemu věříte.

Vaše buňky na vaše přesvědčení odpovídají tím, jak fungují.

Každý den se musí pro vaši víru obětovat a prožívají zármutek ve stylu: 

„Ach, on se chystá čtvrtinu z nás zahubit!“

Když sledujete příznaky nemocí nejenom u sebe, ale i druhých, když kontrolujete stav vašeho těla podle věku, který máte (a stále na něj myslíte), když neustále ve své mluvě používáte fráze: na to jsem už starý, to už není v mém věku vhodné; už nejsem nejmladší, na mě to už není; když jsem byl mladý – mladší (toto je hojně nevědomě používaný výraz v běžné mluvě lidí) a pod., pak stále své buňky programujete k tomu, aby vaše fyzické tělo přizpůsobovaly vašim pocitům.

A pocity jsou tím motorem, který pohání vaše tvoření.

Ať už si to připustíte, nebo ne, stále jste jen vy tvůrci všeho, co se týká vaší existence. Včetně stavu fyzického těla, jeho tvarů, a dokonce i délky prožitého života či tzv. věčnosti.

Z vnějšího světa není nic, co by mělo větší moc, než máte vy sami.

Pouze vy tvoříte hranice této moci svými přesvědčeními, které jsou součástí vaší vibrace. 

A to, čím vibrujete, to také do svého života přitahujete.

Neexistuje objekt, kterému by se lidé ve svých myšlenkách věnovali více, než je jejich vlastní tělo.

Každá vaše myšlenka, každý váš pohled je vždy ovlivněn tím, jaký máte pocit ze svého fyzického těla.

Proto je velmi důležité dbát na vnitřní soulad s vaším fyzickým tělem.

Tento soulad vytvoříte tím, že budete velmi dbát na to, kam soustředíte své myšlenky.

Pak se vaše fyzické tělo stane zřetelným důkazem vašeho souladu se Zdrojem

Veškerého Dobra.

Když začnete myslet na to, že jste staří nebo stárnete, podvědomí si to záhy osvojí. 

A potom vaše tělo bude cítit, že stárne. 

Pak se začněte chovat jako staří, cítit se jako staří a jednoho dne budete staří.

Vaše tělo neustále reaguje na vaše myšlenky. 

Je takovým čistým odrazem toho, jak myslíte.

Neexistuje nic jiného, co by vaše tělo ovlivňovalo než to, 

na co stále myslíte, 

kam se zaměřujete 

a čemu věříte.

Text + fota: Maia Špačková

2 komentářů

Přidat komentář