Videa

Tomás Fürst: Nutností je odloučit vědu od státu

Jak osvobodit vědu?

Proč je důležitý institut svobodné vědy?

Jak financovat aplikovaný výzkum?

„Z vědy se stalo náboženství. Věřit na vědu je oxymóron. Podstatou vědy je pochybovat. Měli bychom pochybovat a vést diskuzi. Kdo řekne, že věří na vědu, tak pryč o něj. Univerzita je schválně vyčleněný prostor, virtuální prostor vyčleněný z civilizace, kde se může úplně svobodně myslet a úplně svobodně mluvit bez toho to nejde. Slovo svoboda a věda musí stát těsně vedle sebe,“ říká v rozhovoru matematik RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci.

„Kdyby věda fungovala a dělala to, co má, což znamená nalézala pravdu o tom, jak funguje svět, tak by bylo jedno jestli o tom novináři píší kraviny nebo nepíší. Bohužel věda nefunguje. Světová věda plní impaktované časopisy věcmi, které nejsou pravda. Kolega říká, že vrcholová věda je podobná vrcholovému sportu. Všechny problémy ve vrcholovém sportu jsou zopakování ve vrcholové vědě,“ Tomáš Fürst.

„Falšování dat je problém, ale stejně tak drobné i větší problémy ve vědě, kdy výsledkem je, že v mnoha vědeckých disciplínách nikdo neví, co je pravda. Posledních 20 let jsou tuny a tuny publikací všude, 3/4 publikací z toho vůbec nejsou pravda, ale bohužel nevíme, které čtvrtiny z toho to jsou. Nutná bude důsledná odluka vědy od státu. My musíme odloučit vědu od státu. Podobně jakou jsme tehdy zachránili církev, odlukou církve do státu, tak tím jsme zachránili církev ne ten stát. Nutností je tedy odloučit vědu od státu. V současných západních společnostech stát víceméně vědu znárodňuje. Skoro všechny peníze, které jsou do vědy, tak jsou skrze stát,“ říká v rozhovoru matematik Tomáš Fürst.

„V aplikovaném výzkumu by mělo platit pravidlo. Kdo si sežene korunu z průmyslu, tak dostane korunu z eráru. Vždyť je to jednoduché. Měli bychom to navázat na to, že najdete někoho mimo stát, kdo řekne: ano, tohle já chci. Výsledek tohoto výzkumu já chci. Vždyť může jít o jednoduchý zákon, který napíšeme do jednoho odstavce. Samozřejmě toto neřeší problém základního výzkumu. Žádný průmysl nebude platit základní výzkum,“ říká Tomáš Fürst.