Videa

Jana Bobošíková: „Společnost ve strachu je snadno ovladatelná.“

Velmi povedený rozhovor, který pravdivě vykresluje téma „strašení lidí“

ze strany médií

a jaký vliv to má na jejich potenciál.