Transformace,  Videa

Střetávání je podstatou demokracie – Prof. Anna Hogenová

„Jestli chceme, aby společnost nebyla rozdělená, tak se musejí představitelé naprosto rozporných bloků spolu setkávat.

Dialog je střetání.

Dialog je střetání podle Hérakleita setbou naprosto všeho na světě jako jsou nebesa a země střetají se, pohybují se planety, protože je to výsledkem střetání se sil přitažlivých a odpudivých…a tak dále.

Střetání se tady moc nedovoluje, což je jinak podstatou demokracie a svobody,“ říká v rozhovoru filozofka prof. Anna Hogenová. „

Otázky, které se v mainstreamových médiích kladou těm, kteří tam přijdou, tak na nich je vidět, že jsou to ty dovolené otázky. Každý začíná cítit, že některé otázky bytostně chybí v médiích, ale oni tam nejsou.

Nikdo neřekne proč. Nikdo neřekne, jak se to dělá, ale přitom každý mluví o demokracii.

Každý politik s prominutím mele o demokracii, tak je důkaz toho, že je to nejslabší místo,“ říká v rozhovoru profesorka Anna Hogenová. „

Otázky by měly vyrůstat přímo z toho posledního pramene daného člověka, který proti vám sedí.

Otázky by neměly být předem předpřipraveny, předpromyšlené čili líbí se mi, že vůbec nevím,

co z vás vypadne za otázky,“ říká v úvodu rozhovoru pro @Inovacerepubliky prof. PhDr. Anna Hogenova, CSc.