Nezařazené,  Zdraví a Krása

SPIKE PROTEIN NARUŠUJE OPRAVU POŠKOZENÉ DNA

Nová, velmi zajímavá studie ze Stockholmské Univerzity, která se zabývá mechanismem spike proteinu, který vstupuje do jádra buňky a zasahuje do mechanismu opravy DNA. Bez tohoto mechanismu NHEJ by veškerý pokročilý mnohobuněčný život přestal existovat. Tato studie odhaluje i rizika vakcín založených na bázi spike proteinu v plné délce (mRNA vakcíny).

Tato data poskytují cenné podrobnosti o zapojení podjednotek spike proteinu do opravy poškození DNA, což naznačuje, že vakcíny založené na spike proteinu v plné délce mohou inhibovat rekombinaci V(D)J v B buňkách…..

Mechanismus opravy DNA, známý jako NHEJ (Non-Homologous End Joining) je druh intracelulárního systému „nouzové reakce“, který opravuje zlomy dvouřetězcové DNA. Bez tohoto mechanismu NHEJ by veškerý pokročilý mnohobuněčný život přestal existovat. Žádná lidská bytost, zvíře ani rostlina nemohou přežít, pokud není jejich integrita genetického kódu chráněna a neustále opravována prostřednictvím mnoha mechanismů.

Poškození DNA může nastat po vystavení různým druhům záření, po konzumaci různých chemikálií, které se nachází v potravinách, kosmetických produktech, čistících produktech pro domácnost, nový nábytek, koberce atd., nebo i po vystavení se mamografickému všetření.  Také nadměrné vystavení slunečnímu záření v kombinaci s běžnou komerční stravou může způsobovat zlomy DNA a drobné mutace DNA, jež se spontánně vyskytují u téměř všech živých organismů. Piloti leteckých společností jsou například běžně vystaveni ionizujícímu záření kvůli létání ve vysokých výškách.

U zdravého jedince mechanismus NHEJ opravuje DNA a zabraňuje výskytu patogenní mutace. Ale v přítomnosti spike proteinu (i z vakcín) je účinnost NHEJ potlačena až o 90 %, což znamená, že není schopen vykonávat svou práci kvůli potlačené schopnosti získávat proteiny pro opravu DNA.

V důsledku toho jsou do chromozomů uvnitř jader lidských buněk zavedeny následující „chyby“, to vše kvůli přítomnosti spike proteinu i z mRNA vakcín:

 • Mutace nebo „chyby“ v genetické sekvenci.
 • Vymazání celých segmentů genetického kódu.
 • Vložení nesprávných segmentů.
 • Míchání a párování / permutace genetického kódu.

Tyto chyby, pokud jsou vyjádřeny dělením a replikací buněk, mají za následek:

 • Exploze rakoviny a rakovinných nádorů v celém těle
 • Ztráta produkce B a T buněk imunitního systému (tj. indukovaná imunodeficience)
 • Autoimunitní poruchy
 • Urychlené stárnutí a snížení délky telomerů
 • Ztráta funkce komplexních orgánových systémů, jako je oběhový, neurologický, endokrinní, muskuloskeletální atd.
 • Poškození buněk připomínající otravu zářením, kdy se buňky ničí zevnitř

SPIKE PROTEIN JDE DO JÁDRA BUŇKY A ZASAHUJE DO MECHANISMU OPRAVY DNA

Z této studie:

Mechanicky jsme zjistili, že spike protein se lokalizuje v jádře a inhibuje opravu poškození DNA tím, že brání náboru klíčových proteinů opravy DNA BRCA1 a 53BP1 do místa poškození.

 V některých případech spike protein vstupuje do buněčného jádra. Tam zasahuje do mechanismu opravy DNA, jak je popsáno v tomto článku.

„Překvapivě jsme našli hojnost spike proteinu v jádře (obrázek 1A),“ uzavřeli autoři studie.

Spike protein SARS-CoV-2 v plné délce „inhibuje opravu poškození DNA tím, že brání náboru opravných proteinů DNA,“ vysvětluje studie.

„Naše nálezy poskytují důkazy o tom, že spike protein unáší stroje na opravu poškození DNA a mechanismy adaptivní imunity in vitro ,“ vysvětluje dále článek.

„Ačkoli nebyly publikovány žádné důkazy, že SARS-CoV-2 může infikovat thymocyty nebo lymfoidní buňky kostní dřeně, náš in vitro V(D)J reportérový test ukazuje, že spike protein intenzivně bránil V(D)J rekombinaci.“

PÁR ODSTAVCŮ PŘÍMO Z TÉTO STUDIE (Odkaz najdete pod článkem):

Dále jsme zkoumali různé podjednotky spike proteinu, abychom objasnili funkční vlastnosti potřebné pro inhibici opravy DNA. Pouze spike protein plné délky silně inhiboval opravu NHEJ i HR

Dále jsme se snažili zjistit, zda spike protein přímo přispívá ke genomové nestabilitě inhibicí opravy DSB. Hladiny DSB jsme monitorovali pomocí kometových testů. Po různých poškození DNA procedury, jako je například gama-záření, doxorubicin léčby, a H 2 O 2 ošetření, je zde menší opravy v přítomnosti spike proteinu ( obrázek 2 F, G). Společně tato data ukazují, že spike protein přímo ovlivňuje opravu DNA v jádře.

Oprava poškození DNA, zejména oprava NHEJ, je nezbytná pro rekombinaci V(D)J, která leží v jádru imunity B a T buněk [ 9 ]. K dnešnímu dni bylo vyvinuto mnoho schválených vakcín proti SARS–CoV–2, jako jsou mRNA vakcíny a vakcíny proti adenoviru–COVID–19, na bázi spike proteinu v plné délce [ 25 ]. I když je diskutabilní, zda SARS–CoV–2 přímo infikuje prekurzory lymfocytů [ 26 , 27 ], některé zprávy ukázaly, že infikované buňky vylučují exozomy, které mohou dodat SARS–CoV–2 RNA nebo protein do cílových buněk [ 28 , 29]. Dále jsme testovali, zda spike protein redukoval NHEJ-zprostředkovanou V(D)J rekombinaci. Za tímto účelem jsme navrhli in vitro reportérový systém V(D)J rekombinace podle předchozí studie [ 18 ] ( obrázek S5 ). Ve srovnání s prázdným vektorem nadměrná exprese spike proteinu inhibovala RAG-zprostředkovanou V(D)J rekombinaci v tomto in vitro reportérovém systému 

Naše zjištění poskytují důkazy o tom, že spike protein unáší mechanismy opravy poškození DNA a mechanismy adaptivní imunity in vitro. Navrhujeme potenciální mechanismus, kterým mohou spike proteiny narušit adaptivní imunitu inhibicí opravy poškození DNA. Ačkoli nebyl publikován žádný důkaz, že SARS-CoV-2 může infikovat thymocyty nebo lymfoidní buňky kostní dřeně, náš in vitro V(D)J reportérový test ukazuje, že spike protein intenzivně bránil V(D)J rekombinaci. V souladu s našimi výsledky klinická pozorování také ukazují, že riziko vážného onemocnění nebo úmrtí na COVID-19 se zvyšuje s věkem, zejména u starších dospělých, kteří jsou vystaveni nejvyššímu riziku [ 22]. To může být způsobeno tím, že spike proteiny SARS–CoV–2 mohou oslabit systém opravy DNA starších lidí a následně bránit rekombinaci V(D)J a adaptivní imunitě. Na rozdíl od toho naše data poskytují cenné podrobnosti o zapojení podjednotek spike proteinu do opravy poškození DNA, což naznačuje, že vakcíny založené na spike v plné délce mohou inhibovat rekombinaci V(D)J v B buňkách, což je také v souladu s nedávným studie, že celodélková vakcína založená na hrotech indukovala nižší titry protilátek ve srovnání s vakcínou založenou na RBD [ 28]. To naznačuje, že použití antigenních epitopů hrotu jako vakcíny proti SARS–CoV–2 může být bezpečnější a účinnější než spike protein v plné délce. Celkově vzato jsme identifikovali jeden z potenciálně důležitých mechanismů potlačení SARS–CoV–2 mechanismu adaptivní imunity hostitele. Kromě toho naše zjištění také naznačují potenciální vedlejší účinek celodélkové vakcíny založené na spike proteinech. Tato práce zlepší porozumění patogenezi COVID-19 a poskytne nové strategie pro navrhování účinnějších a bezpečnějších vakcín.

Část textu, překlad + úprava: Maia Špačková

Financování

Tato práce byla podpořena plánovacími granty Univerzity Umeå Lékařské fakulty pro COVID–19 (číslo výzkumného projektu: 3453 16032 pro YFM); nadace Lion’s Cancer Research Foundation na Umeå University (granty: LP 17–2153, AMP 19–982 a LP 20–2256 pro YFM) a fondy ALF základní jednotky na výzkum v akademických zdravotnických jednotkách a univerzitních zdravotnických jednotkách v severní zdravotní péči regionu (ALF–Basenheten: 2019, 2020, 2021 do YFM).

STUDIE: https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm

Další zdroje na toto téma:

https://www.naturalnews.com/2021-11-02-covid-vaccines-inhibit-dna-repair-cause-cancer.html

https://www.naturalnews.com/2021-11-02-science-horror-vaccine-spike-protein-enters-cell-nuclei-suppresses-dna-repair-engine-of-the-human-body-cancer-aging.html

2 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Když je po vakcíně tělo programováno vytvářet skrze vlastní buňky spike protein, který se v těle hromadí,
  co to z dlouhodobějšího hlediska udělá s mechanismem opravy DNA,
  bez kterého nemůže mnohobuněčný život dlouho existovat?

  Stále více rozumím tomu, že lidé, kteří principu mRNA skutečně rozumí,
  jako Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.,DSc., farmakolog, imunolog a vakcinolog a skutečně jediný odborník v česku přes mRNA,
  jsou rozhodnutí tento způsob tzv. očkování“ nepodstoupit.
  Jakmile proniknete do tématu a zjistíte si nové a nové objevy toho,
  co se nachází v lidech,
  kteří prokazatelně na toto očkování zemřeli (což ukázali na tiskové konferenci patologové ze státního ústavu v Rakousku),
  pak víte, že toto není očkování, jak tvrdí.

 • Avatar photo

  Stela Nova

  Súhlasím s Tebou, Maruška, o to viac , že v tejto oblasti sama pracujem.Tak, ako je super vysoká a neobmedzená inteligencia v jednej polarite, napr. v tzv. Svetle, v tzv. Dobre, rovnaká inteligencia a sila s neobmedzenými schopnosťami je v opačnej polarite v Tme, v Zle.Je to normálne, toto je princíp Jin a Jang.

  Je vidieť, že v tomto období impulzy vychádzajúce z Tmy sú vysoko sofistikované a idú priamo k jadru, k základným mechanizmom, ktoré zajisťujú regeneráciu, obnovu života….Akoby nám k ponaučeniu a upozorneniu už nestačili bežné formy výziev a podnetov.Tak sa na to ide „od podlahy“. Ale aj tak neodsudzujem temnotu, má svoj transformačný a očistný význam.

  Pokiaľ je na našej svetlej strane rovnako vysoká inteligencia, pripravenosť a sila, tak aj naša reakcia by mala byť podobná :reakcia z najvačšej hlbky.
  Pokiaľ je možné- vyhnuť sa všetkým možným zásahom do našeho jadra, a to myslím akékoľvek zásahy cez telo, myseľ, dušu .A samozrejme aktivácia obranných a regeneračných procesov všetkými možnými sposobmi…cez myslenie, stravu, očistu, liečivé frekvencie….
  Ty sama tie sposoby krásne predstavuješ..Vďaka za to